ລາຍລະອຽດຮ້ານ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 16/09/2021

Fit-D ผลิตสินค้า + Ebook และจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายภายใต้คอนเซ็ปท์ที่ว่า ทุกอย่างที่เราขาย เราคัดมาแล้วว่าคุณภาพดี ผ่านการทดลองใช้จริงจากมืออาชีพ 

เราเลือกและผลิตสินค้าที่เรามั่นใจว่าจะช่วยให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายที่สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับโปรแกรมออกกำลังกายของอุปกรณ์นั้นๆ, คำแนะนำถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งหมดนี้มาจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณสามารถพูดคุยสอบถามได้อย่างวางใจในความถูกต้องของข้อมูลตามแบบฉบับ Get fit the right way ของ Fit-D ครับ